Cooper Instruments היא חברה מובילה בתחום הכוח ומדידת הלחץ והבדיקות בתעשייה.
אנחנו מוכרים, מכיילים, ומפיצים פתרונות שלמים להפעלת כוח או לחץ ומותאמים אישית לכל צרכי המדידה שלכם ולכל מטרותיכם.

על החברה – היסטוריה

Cooper Instruments הפכה לתאגיד בשנת 1985.
החברה היא בבעלות עצמאית  ומופעלת באופן עצמאי.
מטרתם העיקרית של סם ורקס קופר הייתה לבנות חברה שיכולה למלא את נישת המוצרים המותאמים אישית למדידת לחץ וכוח המקיפה מגוון תעשיות רחב.

כיום, חברת קופר מכשירים ומערכות היא בבעלותו של רקס קופר ומופעלת על ידו.
רקס ממשיך לשלב את הפילוסופיה, את הדחף ואת רוחו של אביו המנוח בכל היבט של עסקי החברה.
אנחנו מספקים שירותי כיול מלאים לפתרונות המותאמים אישית והמעוצבים שלנו.

לאתר החברה